8523 (6521P3R-Hard) P3R HARD (2 .)

8523 (6521P3R-Hard)      P3R HARD (2 .)

JETA SAFETY 6521 P3R  P3R, 5500P, 6500, 5950 Industrial. , , , , , , , .


, , , , , , , , . . 99%. (HEPA) .P3R

-

2 .

roll-up.jpg


,

̻ Delta Plus Group () , .B025_5hag-ku.jpg